ALES’ TE YENİ SİSTEM - Uzman kadromuz sizler için yorumladı.
30.09.2017

YÖK, yaptığı yeni değişikliklerle ALES’ e yeni bir soluk getirdi. Yıllardır özellikle akademisyenler tarafından eleştirilen karışık sistem daha yalın bir hale getirildi. Artık sayısal ve sözelden 2’ şer test yerine 1’er test yapılacak. Diğer değişiklikleri sıralayacak olursak:

- ALES Sözel Testi; sözcükte, cümlede ve parçada anlam; cümle ve metni tamamlama; kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altıda yer alan soru alanlarından oluşacak.

- ALES, bilgiye dayalı sorulardan oluşan bir sınavdan çok artık daha üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye (muhakeme, analiz, çıkarımda bulunma vb.) dayalı bir sınava dönüşmeye çalışıyor.

- Sınav süresinin uzun olmasına yönelik eleştiriler sonucunda sınav süresinin 150 dakikaya çekildiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte soru başına düşen süre de arttırılmış, böylelikle sınav stresinin azaltılmasına katkı sağlanmıştır.

- Eşit ağırlık puanının hesaplanmasında önceden %60 sayısal %40 sözel olan ağırlık; artık %50 sözel %50 sayısal olarak değiştirilmiştir.

- Önceden 3 yıl olan sınavın geçerlilik süresi 5 yıla çıkartılmıştır.

Sınav süresinin ayarlanması, soru sayısının düşürülmesi, sözel ve sayısal dört testin, iki ana teste indirgenmesi  ve dahası… İşte tüm bu değişiklikler sınava girecek adayların stresini azaltmasının yanı sıra kafalardaki soru dağılım karmaşasına da bir son verdi. Özellikle Sözel-2 testinin hacimce sığ, anlamca derin yapısı, yerini çok daha net bir sözel testine bırakacağa benziyor. Ayrıca Sözel-2 bölümündeki anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma gibi bir sayısalcının da kolaylıkla cevaplayabileceği bu soru tipinin kendine sözel testinde yer bulması, başlı başına bir kolaylık göstergesidir. Artık içinden çıkılamayan Sözel-2 testi; yerini Sözel -1 ve Sözel-2 ‘nin karması diyebileceğimiz sözel bölüm testine bıraktı.

Peki bu sene nasıl bir ALES bizi bekliyor? Acaba son değişikliklerle birlikte zor bir sınav olacak diyebilir miyiz?

Elbette hayır. ALES’in var olduğundan bu yana gelişimini oldukça sıkı takip eden biri olarak şunu söylemeliyim ki yapılan her değişikliğin ardından gerçekleşen ilk sınav, değişikliklere uyum adına daima önceki senelere oranla kolay bir sınav olarak karşımıza geldi. Kolay, orta ve zor sorular elbette testlerde yerini alacak ama bu soru seviyelerinin özellikle kolay ve orta seviye soruların değişiklikleri benimsetmek adına daha fazla yer aldığı, her değişim sonrası göze çarpan bir gerçektir. Buradan çok kolay bir sınavın bizi beklediği düşüncesi de çıkmasın ama zor olmayacağını açıkça dile getirmek de yanlış olmayacaktır.

Yök başkanı Saraç, yeni düzenlemeye ilişkin beyanatında şunu vurguluyor:

“ALES’in yeniden düzenlenmesi öncesinde, uluslararası benzer sınavları inceleyerek, ilgili paydaşların ve alan uzmanlarının görüşlerini aldık. Konuya ilişkin oluşturduğumuz komisyon çeşitli alternatifleri değerlendirmiş ve neticesinde bu düzenleme yapılmıştır. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES), akademi camiamızın yıllardır ilettiği görüş, eleştiri ve öneriler dikkate alınarak, daha yalın, basit ve işlevsel bir hale dönüştürülmüştür.”


Merkez Duyuruları