Anadolu Üniversitesi 27 Sözleşmeli Personel Alacak
10.03.2017

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Açıköğretim Fakültesinde istihdam edilmek üzere

06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca,

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle,

Sınav Hizmetleri Uzmanı pozisyonuna Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek ikinci maddesinin c bendi doğrultusunda,

her bir unvan için boş bulunan pozisyonun 10 katı aday arasından

2016-KPSS (B) grubu puan sırasına konularak gerçekleştirilecek sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile

27 (yirmiyedi) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlanın tamamı için tıklayınız: https://goo.gl/LdmUKD


Merkez Duyuruları