Sözleşmeli Pozisyonlar Hakkında Merak Edilen Sorular!
10.06.2017

ÜNİVERSİTESİNDE HASTANESİNDE SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN, 2017-5 ALIMLARINA BAŞVURABİLİR Mİ?

Sağlık Bakanlığının şu anki alımları da 4/B'li sözleşmeli statüdedir. Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan esaslara göre, çalışan bir 4/B'li, yeni bir 4/B'li alımına başvuramamaktadır.

Bunun tek istisnası "unvan değişikliği"dir. Örneğin üniversitesine hastanesine 4/B'li hemşire olarak yerleşen bir kişi, eğer ikinci bir mezuniyeti var ise (örneğin diyetisyenlik gibi), Sağlık Bakanlığının 2017/5 alımlarındaki Diyetisyenliği tercih edebilir, ancak başka bir kadroyu seçemez.

 

2017-5 ATAMASI DA YİNE 4+2'YE Mİ TABİ? EŞ DURUMU ATAMASI İSTENEBİLİR Mİ?

Zorunlu hizmeti ifade eden 4+2 uygulaması, 663 sayılı KHK'nın 45/A maddesiyle sözleşmeli sağlık personeli için de getirilmiştir.

İlgili hüküm şu şekildedir:

"(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli sağlık personeli dört yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen personelin eşi bu personele tabidir. Ancak sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde bir yıl görev yapması ve vizeli pozisyon bulunması durumunda; eşlerin her ikisinin de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli veya eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu statüde istihdam ediliyor olması halinde hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yere atamaları yapılabilir.


(4) Sözleşmeli sağlık personelinden dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz."

Bu hükümlere göre, sözleşmeli sağlık personelinin eş durumu ataması ancak bir yıl sonra yapılacaktır.

 

HAZİRAN AYINDAKİ MERKEZİ ALIMLARDA KADROLU SAĞLIK PERSONELİ KADROLARI OLUR MU?

2017/1 KPSS tercihleri, 21 Haziran ila 3 Temmuz tarihleri arasında alınacak.  Bu alımlarda yerleşenlerin, 2017/1 KPSS tercihlerine başvurmalarına engel bir durum bulunmamaktadır. Ancak bu tercih işlemlerinde kadrolu sağlık personeli de yer alacak olmasına rağmen, kadro sayısı çok az olacaktır. 


Merkez Duyuruları