Burçların Öğrenme Stilimize Etkisi Var mıdır?
16.05.2017

BURÇLARIN ÖĞRENME STİLİMİZE ETKİSİ VAR MIDIR?

Herkes öğrenebilir ama herkes aynı şekilde öğrenmez. Beynin tümü kullanılır ama bazı yönleri daha güçlüdür. Zeka türünüz öğrenme stilinizi etkiler. Öğrenme stilinize uygun tekniklerle çalışmanız ise veriminizi artırır. Sizin için burçların karakterlerinden yola çıkarak zeka türlerini tahmin etmeye çalıştık ve bu zeka türlerine sahip öğrencilerin KPSS sürecinde nelere dikkat etmelerinin yararlı olacağı hakkında önerilerde bulunduk. Keyifli okumalar.

KOÇ (21 Mart – 19 Nisan): Bu burcun dışa dönük bir yapısı vardır. Atom karınca gibi bir o yana bir bu yana koşturur. Kinestetik (bedensel) zekaya sahiptir; yaparak-yaşayarak, dokunarak ve hareket ederek en iyi şekilde öğrenir. Bir yerde uzun süre kaldığında hareket etmeye, kımıldamaya ihtiyaç duyar. Bu nedenle yürüyerek ya da ayakta iken tekrar yapması; kalemle işaretleyerek soru çözmesi odaklanmasına yardımcı olabilir. Problem çözmede iç görülerini kullanır, teoriden çok pratiğe bakar. Hızlı düşünür, farklı yollar bulur. Sınırlamaları, kalıp yolları sevmez. Ders çalışmak onlara sıkıcı gelebilir; çünkü dikkatlerini uzun süre yoğunlaştırmak zor gelir. Çözebileceği soruyu sabırsızlığı sebebiyle atlayabilir. Herhangi bir konuda önce düşünüp sonra hareket etmek bu burçlara göre değildir. Oysa planlı hareket etse, hiç bitmeyen enerjisi yanına kar kalacaktır. Bazen yardıma ihtiyaç duyabilir; ancak kendisine olan güveni ve bağımsızlığı başkasına danışmasını engeller. Bu da kimi zaman hata yapmasına, hevesinin kırılmasına ve yaptığı işi yarım bırakmasına neden olabilir. Sakince, önce düşünerek ardından sıra ile hareket etmeyi ve fikir almayı öğrenmeleri gerekir. Oyunlar, dedikodular, ani çıkışlar ve sabırsızlık en büyük tuzaklarıdır. Yüksek enerjisi, canlılığı, öncülüğü, macera ruhu ve engelleri aşabilme yetisi güçlü özellikleridir. Dünyaya verdikleri mesaj: “Dünya heyecan verici deneyimlerle dolu! Benim görevim bunları keşfetmek” şeklindedir. Kaygılı iken mükemmeliyetçi, mutlu iken araştırmacı bir ruh halindedirler. Fatih Sultan Mehmet, Charlie Chaplin, Leonardo da Vinci, Descartes, Van Gogh bu burcun ünlüleridir.

BOĞA (20 Nisan - 20 Mayıs): Boğa insanı, fiziksel zevklere duyarlı, estetik değer yargıları güçlü, kişisel konforuna ve rahatına düşkün, duyarlı bir karakter sergiler. Görsel zekası kuvvetlidir, ayrıntılara ve renklere karşı duyarlıdır. Bu zekası kuvvetli olan bir öğrenci çizelgeleri ve diyagramları yazılı materyallerden daha kolay okur. Bilgileri görselleştirerek, görsel sunuları izleyerek, düzenli bir masada ve renkli notlar ile en iyi şekilde öğrenir. Boğa Burcu genel yapı itibariyle zorluklar karşısında sabırlı ve kararlı bir kişiliğe sahiptir. Yavaş ama sindirerek öğrenir. Öğrendiklerini bir daha unutmaz. Belli zaman dilimleri içinde adım adım çalışır. Ayrıntıya dikkat eder, çalışırken kendisine özgü metotları vardır. İstikrar için biraz teşvik edilmeye ve estetik bir mekana ihtiyacı vardır. Grup içinde çalışmayı sevmez. Tutucu olduğu için genellikle yeniliklere karşıdır. Ama parlak zekâlı kimselerin akıllarından yararlanarak sonuçlara gider ve bu sayede istediğini elde eder. “İhtiyaçlarım ne? Nasıl yapabilirim? Neye benzemeli? Ne zaman? gibi sorularla uğraşır. Miskinlik ve alışkanlıklarına bağlılık tuzaklarıdır. Tahammülleri ve fikirlerini uygulamaya koyma becerileri ise güçlü yanlarıdır. Dünyaya verdikleri mesaj: “Yaptığım işler gerçekten etkileyici ve orijinal; bir derinliği tarzı ve zarafeti var ama sanki yine de bir şeyler eksik. Keşke her şey daha farklı olsaydı.” şeklindedir. Stresli iken yardımsever, huzurlu iken mükemmeliyetçidirler. William Shakespeare, Adolf Hitler, Cem Yılmaz, Kanuni Sultan Süleyman bu burcun ünlüleridir.

İKİZLER (21 Mayıs - 21 Haziran): İkizler insanının zıtlıklardan oluşan, değişken, uyum sağlama gücü yüksek ve çok yönlü bir yapısı vardır.  Aynı anda birden fazla işi yapmayı sever ve yeniliklerden çok hoşlanır.  Sosyal-Kişiler Arası zekası geliştiği için başkaları ile işbirliği yaparak, onlara öğreterek öğrenmeyi sever. Mantıksal-Matematiksel zekası geliştiği için olayları ve kavramları kategorilere ayırmayı veya onları hiyerarşik olarak düzenlemeyi sever. Sözel-Dilsel zekası da gelişmiştir ve içinden geçen düşünceleri söylemeyi, sesli düşünmeyi tercih eder. Konuşarak, bir anlamda düşüncelerini berraklaştırmaya çalışır. Konuşarak ya da dinleyerek ders çalışmaları daha iyi öğrenmelerine yardımcı olabilir. Parlak zekası sayesinde olayları çabuk kavrar, ancak işler tekdüze hale gelince sıkılabilir. Ders çalışma konusunda en büyük tuzakları, değişken ve kararsız yapıları ile sosyalleşme, sosyal medya gibi meşguliyetlerdir. Aceleciliklerinden dolayı bir konuyu tamamen halletmeden ikincisine geçme istekleri olabilir. Ancak, başarılı olmak için sebatlı olmaları ve bir konuyu tam anlamıyla kavramadıkça bir diğerine geçmemeleri şarttır. Güçlü yanları; çabuk kavrayan, yeniliklere açık, aynı anda bir kaç işi yapabilen, çok yönlü ve uyumlu yapılarıdır. Dünyaya verdikleri mesaj: “Araştırmak, soru sormak, öğrenmek benim için vazgeçilmezdir.” şeklindedir. Baskı altında iken maceracı, huzurlu iken meydan okuyan bir yapısı vardır. Adile Naşit, J.Paul Sartre, Marilyn Monroe, Che Guevera bu burcun ünlüleridir.

YENGEÇ (22 Haziran - 22 Temmuz): Yengeç burcu çok hassastır, bu nedenle duygu yüklü, kolay etkilenen bir zihni vardır. Zekası, duygularla birlikte kendini gösterir. Kafası ile değil kalbiyle karar verir. Çok pratiktir, kısa yoldan sonuçlara varır: Yeni fikirlerin ayrıntıları üstünde durmaz; denenmiş şeylere ve sezgilerine güvenerek hemen sonuç alır. İlişkisel, duygusal, tinsel, dokunuma dayalı olan beynin sağ alt kısmı daha güçlüdür: ne yapacağına karar vermeden, eyleme geçmeden ve mantık çerçevesinden değerlendirmeden önce; hissettiklerini değerlendirir. Bir Yengeç'in en önemli dezavantajı hislerine esir olabilmesi, kendini duygu dünyasından çıkartmakta zorlanmasıdır. Neşeli bir ruh halindeyken ansızın keyifsiz olabilir. Tefekkür, yazı yazmak, dostlarla duygusal paylaşım, sanatsal üretkenlik gibi etkinlikler duygularını yönetmelerine yardımcı olacaktır. İstikrarlı olabilmesi için, bir işi bitirmeden başka bir işe girişmemek konusunda kendisini disipline etmelidir. Bunun için ders çalışırken küçük adımlarla, dersi parçalara ayırarak çalışması yararlı olur. Yengeç baskı ve dayatmayla hiçbir şey için harekete geçmez. Ancak başarılı hissederse çok çalışkan hale gelir. Motivasyonunu yüksek tutabilmek için olayların ve kendisinin olumlu yanlarını görmeye ihtiyacı vardır. Bu nedenle her küçük başarıdan sonra kendini ödüllendirmesi, pozitif insanlarla vakit geçirmesi yararlı olur. Yüksek hayal güçleri, ısrarlı ve becerikli yapıları güçlü yanlarıdır. Aşırı duygusallık, dağınıklık, kuşkuculuk ve değişkenlik tuzaklarıdır. Dünyaya verdikleri mesaj: ”Dünya tehlikelerle dolu, gerçek derinde bir yerde saklı, görünüşe aldanmamak gerek. Benim güvenilir yandaşlara ihtiyacım var” şeklindedir. Genelde sorgulayıcı olan yengeç, baskı altında iken başarı odaklı, stressiz iken barışçıl bir karakter sergiler. Nicola Tesla, Sezen Aksu, Jül Sezar, Kafka bu burcun ünlüleridir.

ASLAN (23 Temmuz - 22 Ağustos): Aslan, lider karakteri ile teorilerini hayata geçirmekte başarılıdır; kendine güveni, atılganlığı, sabrı ve azmi ile genellikle amacına ulaşır. Kendi planlamadığı, istemediği değişiklikler karşısında ise direnç gösterir; son sözü kendisi söylemek ister. Bu nedenle ders çalışma kararını kendi almalı ve nasıl çalışacağını kendi belirlemelidir. Bir kere karar verdiğinde hiçbir güç onu geri çeviremez, tuttuğunu kopartır. Sosyal zekası güçlü olduğu için insanlardaki farklı özellikleri en iyi şekilde analiz eder. Başkaları ile birlikte ders çalışmayı sever ve arkadaşlarına yardım eder. Sevildiğini, beğenildiğini bilmeye ihtiyaç duyar ve takdir edilmekten hoşlanır. Ders çalışmalarında en büyük tuzak, sosyal aktiviteler ve eğlencelerdir. Görsel zekası güçlü olduğu için görsel uyaranlara duyarlılığı ve görsel sanatlardaki yaratıcılığı yüksektir.  Video, tablo, renkli vurgulayıcılar daha kalıcı öğrenmesine yardım eder. Bir aslanı köşeye sıkıştırmak ya da fikirlerini değiştirmesini beklemek bir işe yaramaz. Çünkü gururu, yanlış olduğunu bilse bile kendi yolundan dönmeyecek kadar kuvvetlidir. Bu nedenle hata yapabileceğini kabul etmeyi öğrenmek; belki de aslanın en önemli ihtiyacıdır. Riski, çalışkanlığı ve dikkat çekmeyi seven aslan; yapacağı işin pratik, duygusal ya da mantıksal yanını ele almadan önce harekete geçer. Oysa harekete geçmeden önce düşünüp plan yapsa, zeka ve duyguları arasında denge kursa, mantıklı bir cesaret sergilese; her konuda çok başarılı olabilir. Dünyaya verdiği mesaj: “İnsanları destekler ve cesaretlendiririm, bensiz yapamazlar” şeklindedir. Normalde yardımsever olan aslan, huzurlu iken özgün ve yaratıcı, stresli iken meydan okuyan bir karakter sergiler. Napolyon, Neil Armstrong, Mussolini, Jung, Madonna bu burcun ünlüleridir.

BAŞAK (23 Ağustos - 22 Eylül): Başak insanında mükemmeliyetçilik ve yardımseverlik baskındır. Yaptığı her şeyde kusursuzluğu aramak ve etrafındaki her insanı geliştirmek temel dürtüleri arasındadır. Bu özellikler onun hem gücü hem zayıflığıdır: Ayrıntılara dikkat etmesi, dakikliği, titizliği, düzenliliği ve çalışkanlığı onu başarılı kılan özellikleridir. İdealist ve detaycı yapısı yüzünden ise başladığı işleri tamamlamakta zorlanır. Kimi zaman da mükemmeliyetçiliğini, tembelliği ve hareketsizliği için bahane olarak kullanır. Bu durum da onda endişeyi arttırır. Ertelemekten ve sınav kaygısından kaçınmak için kendisini takdir edip yüreklendiren, hayatta hedefleri ve planları olan arkadaşlar seçmesi oldukça önemlidir. Yardımseverliği yüzünden kendi durum ve ihtiyaçlarını göz ardı ederek, diğer insanlarınkine uyum sağlamaya eğilimi vardır. KPSS sürecinde, Güzin Abla olmayı bırakıp derslerine odaklanması, hayır demenin ve kendini de düşünmenin kötü bir şey olmadığını öğrenmesi yararlı olacaktır. Beyinlerinin mantıksal ve eleştirel olan sol üst kısmı daha çok gelişmiştir; ayrıntılara dikkat eder ve kılı kırk yararak düşünebilir. Fakat bu durum konuyu bir bütün olarak algılamasının önüne geçebilir. Bu nedenle kavram haritaları çıkartarak ve çıkmış soruları çözerek çalışması, geneli ve önemli noktaları görmesi bakımından yararlı olacaktır. Doğa Zekası geliştiği için çevreye karşı duyarlıdır; canlılara ve doğa olaylarına çok meraklıdır; doğanın içinde olmak, tabiatı incelemek, hayvanlarla vakit geçirmek başak için kaygıdan uzaklaştıran ve motivasyon yükselten bir etkinlik olacaktır. Dünyaya verdikleri mesaj: “Her iş için doğru bir yol var, bırak sana öğreteyim” şeklindedir. Baskı altında özgün, huzurlu iken coşkulu bir yapısı vardır. Michael Jackson, II. Abdülhamid, Leo Tolstoy, Cüneyt Arkın bu burcu ünlüleridir.

TERAZİ (23 Eylül - 22 Ekim): Bu burcun dengeli ve uyumlu bir yapısı vardır. Olayları tarafsızca tartmaya, aklı ve arzuları arasında dengeyi bulmaya çalışır; böylece çok boyutlu düşünebilen, yeni düşüncelere açık ve objektif bir zihin yapısına kavuşur. Bu da onu sabırlı, hoşgörülü, derin bir insan yapar. Çok boyutlu düşünmekten dolayı karar vermekte zorluk çekebilir. Ancak bir karar alırsa, kararını her yönüyle değerlendirdiği için güçlü bir irade sergiler. Motivasyonunu arttırmak için yaptığı işi niçin yaptığını sorgulaması yararlı olabilir. Öğrenmek istediği şeyler arasındaki ilişki ve bağlantıları kavrayarak daha kolay aklında tutar. Estetik açıdan gelişmiş bir zihni vardır; zarafet sahibidir ve güzel sanatlara yetenekli, yaptığı işe sanat katan zevkli birisidir. Gürültüden, aceleden hoşlanmaz, hoş bir ortamda özgürce seçtiği yöntemlerle çalışmak ister, baskı altında yeteneklerini açığa çıkartamaz. Sosyal zekası kuvvetlidir; iletişim yeteneği ve doğal nezaketi ile sevilir ve takdir edilir. Fazla rekabet gerektiren işlerde hırstan uzak yapısı sebebiyle başarılı olmayabilir. Ders çalışma konusunda en büyük tuzakları, arkadaşlarına fazla zaman ayırmalarıdır. Terazi problem çıkartmaz, herkesin mutlu olmasını ister, uysal, tepki göstermeyen, kinci olmayan, unutan bir kişiliği vardır. Kendisine zarar veren insanlara çok fazla uyma, geleneksel rol ve beklentileri kabul etme özelliklerini törpülemeleri yararlı olur. Barışçıl düşünceleri olan terazilerin dünyaya verdikleri mesaj: “Bizler sakin davranır birbirimizi üzmemeye çalışırsak her şey yoluna girer” şeklindedir. Stres altında sorgulayıcı, mutlu iken başarı odaklı bir karakter sergiler. Cervantes, John Lennon, Konfüçyüs, Oscar Wilde, Yavuz Sultan Selim, Nietzsche bu burcun ünlüleridir.

AKREP (23 Ekim - 21 Kasım) Akrep, son derece tutkuludur ve uçlarda yaşar. Bir şeyi ya tam sever ya da hiç sevmez. Yaptığı her işi her zaman ciddiye alır. Bu nedenle kararlı, iradeli ve hedefine ulaşmakta başarılıdır. Kuvvetli ve dominant bir karakterdir; insanları etkileyebilme, harekete geçirebilme yetenekleri vardır; hayatlarına dokundukları insanlarda olumlu olumsuz mutlaka bir etki bırakır. Sevdiklerine karşı bağlılığı güçlüdür. Eğer içindeki iyiliğe dokunursanız dünyanın en iyi insanıyla karşılaşmanız an meselesidir. Eğer küçük bir şeyden rahatsız olursa, bütünün güzelliğinin akrep için artık bir önemi kalmaz. Kızdığı zaman fevri, kırıcı, her şeyi silip atmakta tereddüt etmeyen bir tavır sergiler. Akrep, hayatını tümüyle kendi kontrol etmek ister, bu nedenle aklında sürekli ince hesaplar ve plânlarla dolaşır, detayları önemser. Kontrol ve manipüle edilmekten hiç hoşlanmaz, bu durumlarda ciddi şekilde tepki verir. İçsel zekaları gelişmiştir; insan davranışlarının hakikatine meraklıdır, duygularının farkındadır ve başkalarının iç dünyasını çok iyi anlar. Sezgileri güçlüdür; olayların ardındaki nedenleri sezebilir. Ders çalışırken uzun süre bir konuya yoğunlaşabilir. Ders çalışmasına en büyük engel; kafasına taktığı bir kısım problemleri zihninden atamamasıdır. Bunun için; sorunun kaynağına inmek, varsa muhatabıyla yüzleşmek ve sakin olmak yararlı olacaktır. Sakinliği sağlayabilmek için de duygularını tek gerçek olarak görmemesi, hüküm vermeden önce beklemesi, tek açıdan değil de çok boyutlu bir şekilde düşünmesi etkili olacaktır. Dünyaya verdikleri mesaj: “Güçlüyüm ve kontrol bende. Güçsüzlerin intikamını alır, gücünü kötüye kullananları ortaya çıkarırım.” şeklindedir. Stresli iken araştırmacı, huzurlu iken yardımsever bir karaktere eğilimlidir. Picasso, Dostoyevski, Albert Camus, Voltaire, Atatürk bu burcun ünlüleridir.

YAY (22 Kasım - 21 Aralık): Yay, bir bilgi ve deneyim avcısıdır. Bağımsızlığına şiddetle düşkün, göçebe ruhlu, iyimser bir karaktere sahiptir. Haksızlığa gelemez. Mutluluğu, huzuru arar; üzüntülü, gergin ortamlarda bulunmak istemez. Azla yetinmekte zorluk çeker, sınırları aşmak ister. Değişikliğe ihtiyacı vardır bu yüzden aynı anda birçok şeyle ilgilenir; aynı uğraşa bağlı kalamaz. Pratik ve üretkendir; pek çok farklı şeyi çok iyi yapabilir. Özgür ruhu, bedeni ile maceralara çıkamasa; zihni ile çıkar. Rutin yaşantıları hiç sevmez ve sıkıldığını belli eder. Daldan dala konan, dikkati dağınık biri gibi gözükür ama gerçekte bir duruma kilitlenip kalmayan, geniş ufuklu, çok boyutlu düşünebilen biridir; aslında kesin bilgiye erişmek için daha çok veri toplamaya çalışmaktadır. İlgisini çekmeyen durumlar karşısında çabuk sıkıldığı için ayrıntıları kaçırır ama büyük resmi oluşturduktan sonra kaçırdığı detayları tekrar ele almayı bilir. İlgisini çeken konularda ise müthiş bir odaklanma, ince noktaları görme yeteneği vardır. Klasik eğitimden çok, kendi deneyimleri ile öğrenmeye; ezberlemeye değil araştırmaya, bilgi edinmeye ve bunları sentezlemeye eğilimlidir. Olaylar arası bağlantılar kurarak, hayal ederek, maceralar yaşayarak, kendince zihinsel kategoriler oluşturarak, sorgulayarak daha kalıcı şekilde öğrenir. Yüksek hayal gücü, zekasını; çok yönlü deneyimlerin getirdiği tecrübe, adaptasyon yeteneğini; neşeli yapısı, nüktelerini; hakikat sevgisi ve merakı, bilgiyi anlama ve kontrol etme yetisini, sıcak ve dürüst yapısı ise iletişimini güçlü hale getirir. Tüm bu özellikler onu sabırlı, anlayışlı, olgun, bilge bir filozof gibi yapar. Ders çalışmasındaki tuzakları; eğlence sevgisi, hayatın güzelliklerinden zevk alma isteği, keyfine ve rahatına düşkünlüğüdür. Kendisini baskılamak kısa süreli işe yarasa da uzun vadede ters teper. Bu nedenle KPSS sürecine hızlı bir tempo ile başlamaması, kendisine keskin hedefler koymaması, tempoyu yavaşça arttırarak çalışması ve çalışma planında kendisine de zaman ayırması oldukça önemlidir. Dünyaya verdikleri mesaj: “Dünya heyecan verici deneyimlerle dolu! Benim görevim bunları keşfetmek.” şeklindedir. Stresli iken mükemmeliyetçi, huzurlu iken araştırmacı bir karakter sergiler. Nostradamus, Beethoven, Zeki Müren, Spinoza, Yıldırım Bayezid bu burcun ünlüleridir.

OĞLAK (22 Aralık - 19 Ocak): Bu burç oldukça disiplinlidir ve en çalışkan burçlardan biridir. Çevresini kontrol altına almayı sever ve sorumluluk sahibidir. Hırslı, azimli ve kararlıdır; başladığı işi asla yarım bırakmaz. Bir işe başlamadan önce her şeyin hesabını yapar, gidişatı ve sonuçları görür, ardından işe koyulur ve en kısa sürede hedeflediği noktaya erişir. İnisiyatif kullanabilirliği ve sorumluluk almaktan kaçınmaması başarısının temel anahtarıdır. Beyinlerinin sol alt kısmı gelişmiştir: ardışık, planlı, organize, ayrıntıcı, bilgileri ayrıştırıcı bir analitik düşünme ustasıdır. Her konuyu en ince ayrıntısına kadar düşünür ve çözüm bulur. İş zekası çok gelişmiştir. Çok iyi bir örgütleyici olabilir. Gerçekçidir ve kurallara önem verir. Kaç yaşında olursa olsun o hep olgundur, olgun fikirleri vardır. Disiplinin olduğu yerde rahat eder. Başını işinden kaldırmadığından farklı duygular yaşamaya zaman bulamaz ve insan ilişkileri çok gelişmiş değildir. Bireysel olarak daha verimli olabileceğine inanır ve başkası ile birlikte çalışmaktan hoşlanmaz. Duygularını belli etmez, olduğundan daha iyi görünmeye çalışır, gösterişe düşkündür. Takdir edilmek ve saygı duyulmak ihtiyacı yoğun olan Oğlak, aslında zayıf yanlarının açığa çıkmasından çekinmektedir. Başkalarının gözünde nasıl göründüğü ile biraz daha az ilgilenip; kendisine hata yapabilme izni verdiğinde ve sadece kendisi olduğu için değerli olduğunu kabul ettiğinde, başarı ve mutluluğu yakalayacaktır. Hayatında sabitliği, değişmezliği seven Oğlak, riske girmekten hoşlanmaz, her şeyin sonucunu önceden görebilmek ister. Bu nedenle plan yaparak, hedefler koyarak, tek başına çalışması ona iyi gelir. Çalışma planında, yüreklendirici ve pozitif arkadaşlarıyla sosyal etkinliklere de yer vermesi verimini arttıracaktır. Dünyaya verdikleri mesaj: ”Dünya bir yarış alanı, hemen başlar ve çok çalışırsam kazanırım” şeklindedir. Baskı altında barışçı, rahat iken sorgulayıcı bir yapısı vardır. Stephan Hawking, Newton, Elvis Presley, Barış Manço bu burcun ünlüleridir.

KOVA (20 Ocak - 18 Şubat) Kova insanı arkadaş canlısı, sevecen, yaratıcı, bağımsız karakterli, idealist ve insancıldır. İnsanların kötü durumlarını iyileştirmek için elinden geleni yapar. Sosyal ilişkilerdeki yetenekleri, sadakatli, adil davranışları ile pek çok insan tanır ve dostluklar oluşturur. Özgürlüğüne oldukça düşkündür. Emir almaktan hiç hoşlanmayan Kova'nın bir şey yapabilmesi için kendisinin istemesi ilk şartıdır: Adına karar verilmesinden ve katı disiplinden hoşlanmaz; kimse ona kendisi sormadıkça yöntem ve akıl vermemelidir. Eğer yönetildiğini ya da yönlendirdiğini sezerse ortamdan hızla uzaklaşır. Bu nedenle ders çalışma yöntemini kendi belirlemesi yararlı olur. Bilimsel bir zekaya ve sezgilere sahiptir. Teknik, mantıksal ve net düşünebilir. Farklı görüşlere açıktır ve oldukça yenilikçi olabilir ancak kararlarından caymaz. Bazen inatçı ve sabit fikirli olsa da bu özelliği ona, zorlu işleri başarabilmek için gereken azmi verir. Entelektüel bir zihin yapısına sahiptir, olaylar hakkında farklı bakış açıları vardır. Duyguları ile düşüncelerini birbirine karıştırmaz ve adil olmaya özen gösterir. Sosyal zekası güçlüdür; başkalarıyla sosyal etkileşim halinde daha iyi öğrenir. Bir karar aldığında onu bu karardan döndürmek oldukça zordur; bir fikre inandığı zaman hareket yeteneği artar ve hızlanır. Ders çalışmasına en büyük engel ders çalışmaya karar vermemiş olmasıdır, böyle bir durumda erteleyecek son dakikaya bırakacaktır. Bu yüzden önce çalışmak konusunda kesin karar vermelidir. Ardından kendiliğinden planlı çalışmaya ve güçlük yaşadığı noktalarda fikir almak için sorular sormaya başlayacaktır. Dünyaya verdikleri mesaj: “Bilgi üzerine kurduğum kendi özel dünyamın tek hakimiyim şeklindedir.” Baskı altında maceracı, huzurlu iken meydan okuyan bir yapısı vardır. Bob Marley, Galileo Galilei, Jules Verne, Charles Dickens bu burcun ünlüleridir.

BALIK (19 Şubat - 20 Mart) Balık; hassas, idealist, utangaç ve kendini feda etmeyi seven bir karaktere sahiptir. Sıcakkanlı, sevecen, uyumlu biridir, herkesle iyi geçinebilir. Empati yetenekleri çok gelişmiştir. İnsanları kolayca tanıyabilir, iç dünyalarını çözümleyebilir. Yardımsever karakteri sayesinde, kendisine ihtiyacı olanlara yol göstermekte başarılı olur. Mistik ve metafizik konulara meraklıdır. Genellikle kolayca karara varamaz, fikirleri çabuk değişir. Beyninin ilişkisel, duygusal, tinsel, dokunuma dayalı sağ alt kısmı daha çok gelişmiştir. Duygularıyla hareket etmeye eğilimlidir, sezgileri güçlüdür. İçsel zekası kuvvetlidir; aklında sürekli bir şeyler vardır, soyut olanı kavrayabilme yetenekleri güçlüdür. Hayal gücünün geniş olması, zeka seviyesinin de yüksek olduğunun kanıtıdır. Yaratıcılık gerektiren alanlarda başarılıdır. Ders çalışırken konuları bir takım benzetmelerle, simgesel hikayelerle canlandırarak daha iyi öğrenir. En büyük problemleri, kendi hedeflerine odaklanacakları yerde, hayatın ve insanların sürüklemelerine kapılmalarıdır. Duygusal yapısı ve duyarlılığı sebebiyle çevresindeki insanların enerjilerini bünyesinde toplar. Ancak bu enerjilerden olumsuz etkilenir ve bu duygulardan kurtulmakta güçlük yaşar. Duygusal dengesini koruyabilmek ve kendini tazeleyebilmek için yalnız kalması ve özellikle suya yakın olması yararlı olabilir. Öncesinde ise negatif insanlarla görüşmemesi ve hayır demeyi öğrenmesi oldukça gereklidir. Balık insanının: kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atma; erdemli, güzel yanlarını görmezden gelme ve başkalarını hoşnut etme eğilimi yüksektir. Ancak kendisinin ihtiyaçlarını gözetmesi, olumlu yanlarını görmesi ve en önemlisi kendisini de memnun etmeye çalışması; ilişkilerinde, çalışmalarında ve ruhunda daha dengeli bir duruma erişmesine yardım edecektir. Dünyaya verdikleri mesaj: “İnsanlar tarafından ihtiyaç duyulmak, onlar için önemli olmak ve çabalarımdan dolayı takdir edilmek isterim” şeklindedir. Huzurlu iken özgün, stresli iken meydan okuyan bir karakter sergiler. Albert Einstein, Vivaldi, Frederic Chopin, Victor Hugo, Salvador Dali, Copernicus bu burcun ünlüleridir.


Merkez Duyuruları