Beyaz Kalem Akademi KPSS, ALES, DGS, YDS, ÖABT, AÖF

 1. Franchising: Bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkına sahip tarafın, belirli bir süre şart ve sınırlamalar dâhilinde imtiyaz hakkını ticari işler yürütmek üzere ikinci tarafa verdiği ve bu imtiyazdan doğan, uzun dönemli ve sürekli bir iş ilişkilerinin bütünüdür. 

  Franchising, birbirinden bağımsız iki taraf arasında meydana getirilen sözleşmeye dayalı bir ilişkidir.

  Bu çerçevede Beyazkalem Yayıncılık Eğt. San. Tic. Ltd. Şti. kendi adına T.C. Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilen BEYAZKALEM Markasını, dershanecilik işkolunda franchising yoluyla kullandırarak işbirliği yapmaktadır.

  Beyazkalem'in bu konudaki yaklaşımı şöyledir:

  1. Sağlıklı ve hızlı zincirleşmek 

  2. Karşılıklı faydaya dayalı bir ilişki tesis etmek 

  3. Kalıcı ve sağlam bir yapılanmayı sağlamak 

  4. Rekabetçi ve dinamik bir anlayışı hayata geçirmek 

   

  Franchising ilişkimizin olduğu kurumlara şu hizmetleri sunuyoruz:

  Neden Beyazkalem?
  Tıklayın
  Neler İstemiyoruz?

  1. Bu sistem çerçevesinde her hangi bir dershaneye ortak olmuyoruz. 

  2. Franchising bedeli istemiyoruz, öğrenci adedince aidat gibi bir menfaat temini istemiyoruz. 

  3. Yayın fiyatlarını piyasa koşullarına göre uygun ve makul seviyede tutuyoruz. 

   

  Neler İstiyoruz?

  1. Kaliteli bir eğitimin sürdürülmesi 

  2. Marka kalitesinin doğru temsil edilmesi 

  3. Beyazkalem’in kurumsal yapısına bağlı kalınması 

   

  Şartlarımız

  1. İşletmecilik

  Ortakların/sahiplerinin piyasadaki itibarları (vergi-SSK-piyasa borç durumları)

  Sağlam ortaklık yapısı

  Dershanecilik deneyim 

  2. Bina durumu

  Konumu şehrin uygun yerinde (Dershaneler bölgesinde)

  Dershaneciliğe uygun, fonksiyonel ve estetik 

  3. Banka teminat mektubu 

  4. Yayına katkı 

   

  İsim verme süreci 

  Ön bilgi (A veya B bilgi formu) formu ile müracaat alıyoruz. 

  Yer incelemesi yapıyoruz.  

  İsim talep eden kişi/kişileri Beyazkalem Merkezinde görüşmek için davet ediyoruz. 

  Lisans sözleşme imzalanması işlemlerini tamamlıyoruz. 

  Lansman sürecini planlıyoruz.

Başvuru İçin Tıklayın